Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 14 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Edyta Sadownik przeciw
2 Jarosław Stępień przeciw
3 Roman Bąk przeciw
4 Dariusz Janiszewski przeciw
5 Czesław Strzelecki przeciw
6 Mirosław Olejarz przeciw
7 Emil Skowronek przeciw
8 Piotr Telka przeciw
9 Krzysztof Kołdej za
10 Zbigniew Koziara przeciw
11 Maciej Baran przeciw
12 Jan Tyburcy przeciw
13 Piotr Bugaj przeciw
14 Mariusz Szczepaniak przeciw
15 Katarzyna Masłowska przeciw