Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 0 0 0 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Edyta Sadownik za
2 Jarosław Stępień za
3 Roman Bąk za
4 Dariusz Janiszewski za
5 Emil Skowronek za
6 Krzysztof Kołdej za
7 Maciej Baran za
8 Piotr Bugaj za
9 Czesław Strzelecki nieobecny
10 Mirosław Olejarz nieobecny
11 Piotr Telka nieobecny
12 Zbigniew Koziara nieobecny
13 Jan Tyburcy nieobecny
14 Mariusz Szczepaniak nieobecny
15 Katarzyna Masłowska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 1 1 0 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Edyta Sadownik za
2 Jarosław Stępień za
3 Roman Bąk przeciw
4 Dariusz Janiszewski za
5 Emil Skowronek za
6 Krzysztof Kołdej wstrzymał się
7 Maciej Baran za
8 Piotr Bugaj za
9 Czesław Strzelecki nieobecny
10 Mirosław Olejarz nieobecny
11 Piotr Telka nieobecny
12 Zbigniew Koziara nieobecny
13 Jan Tyburcy nieobecny
14 Mariusz Szczepaniak nieobecny
15 Katarzyna Masłowska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 0 0 0 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Edyta Sadownik za
2 Jarosław Stępień za
3 Roman Bąk za
4 Dariusz Janiszewski za
5 Emil Skowronek za
6 Krzysztof Kołdej za
7 Maciej Baran za
8 Piotr Bugaj za
9 Czesław Strzelecki nieobecny
10 Mirosław Olejarz nieobecny
11 Piotr Telka nieobecny
12 Zbigniew Koziara nieobecny
13 Jan Tyburcy nieobecny
14 Mariusz Szczepaniak nieobecny
15 Katarzyna Masłowska nieobecny