Przejdź do treści

Maciej Baran

Zdjęcie: Maciej Baran
Zdjęcie: Maciej Baran

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt maciej.baran@gniewoszow.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:16:02 Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej (wybór przewodniczącego rady gminy). I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 12:31:53 Głosowanie za przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego rady gminy I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:39:39 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad nowego pkt 10 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024 2031". I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:40:33 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 11 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIV/319/23 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok". I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:41:15 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 12 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Gniewoszów. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:41:44 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 13 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:42:30 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 14 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów organizowanych przez Wójta |Gminy Gniewoszów. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:43:15 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu nowego pkt 15 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca . I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 14:13:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca . I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 14:11:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy Gniewoszów. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 14:09:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 14:04:28 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Gniewoszów. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:59:26 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIV/319/23 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:48:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024 2031; I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 12:52:58 Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej (wybór wiceprzewodniczących rady gminy). I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:06:43 Głosowanie za przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących rady gminy I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 12:19:37 Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 12:54:00 Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:46:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Gniewoszów I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:38:57 Głosowanie za zmianą porządku obrad polegająca na dodaniu nowego punktu 9 w brzmieniu "Podjecie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Gniewoszów". I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za