Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała nr I/3/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Baran członek
Krzysztof Kołdej członek
Mirosław Olejarz członek
Edyta Sadownik członek