Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gniewoszów

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała nr I/3/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) opiniowanie projektu budżetu gminy;
2) opiniowanie projektów uchwał;
3) analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy;
4) analiza zagadnień z zakresu działalności placówek oświatowych;
5) analiza zagadnień z zakresu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów;
6) analiza zagadnień z zakresu działalności opieki społecznej;
7) analiza zagadnień z zakresu działalności służby zdrowia oraz promocja zdrowia;

8) upowszechnianie oraz rozwój sportu i rekreacji;

9) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo publiczne w gminie,

10) sporządzanie i przedstawianie radzie rocznych sprawozdań z działalności komisji;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Baran członek
Krzysztof Kołdej członek
Katarzyna Masłowska członek
Mirosław Olejarz członek
Edyta Sadownik członek