Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała nr I/3/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Bugaj członek
Dariusz Janiszewski członek
Emil Skowronek członek
Czesław Strzelecki członek
Jan Tyburcy członek