Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: I/6/24
  • Zakres działania:
    1. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji na działania wójta, 
    2. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji na działania gminnych jednostek organizacyjnych.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Piotr Bugaj członek
2 Dariusz Janiszewski członek
3 Krzysztof Kołdej członek
4 Teresa Kusińska członek
5 Katarzyna Podsiadła członek
6 Monika Śmietanka członek