Przejdź do treści

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 07-05-2024
 • Uchwała powołująca: I/6/24
 • Zakres działania:
  1.  budżetu gminy;
  2. finansów publicznych; 
  3. podatków i opłat lokalnych;
  4.  gospodarowanie majątkiem gminnym; 
  5.  gospodarki mieniem komunalnym, w tym gospodarowania zasobem mieszkaniowym;                      
  6. zamówień publicznych i realizacji inwestycji gminnych;
  7.   remontów oraz utrzymania dróg  gminnych i mostów;
  8.  działalności gospodarczej: handlu i usług;
  9.  współpracy organów gminy z  sołectwami;
  10. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  11. opiniowanie planów gospodarczych gminy;
  12.  innych zadań powierzonych przez Radę Gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Roman Bąk członek
2 Mariusz Moryc członek
3 Mirosław Olejarz członek
4 Jarosław Stępień członek
5 Monika Śmietanka członek