Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gniewoszów

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała nr I/3/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) ostateczne opiniowanie projektu budżetu gminy;
2) opiniowanie projektów uchwał;
3) analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
4) gospodarka mieniem komunalnym;
5) realizacja inwestycji gminnych;
6) remonty oraz utrzymanie dróg gminnych;
7) funkcjonowanie handlu, usług oraz działalność gospodarcza w zakresie promocji turystyki;
8) opiniowanie planów gospodarczych gminy;

9) promocja gminy, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi;
10) inne sprawy powierzone przez Radę Gminy;

11) sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Roman Bąk członek
Emil Skowronek członek
Jarosław Stępień członek
Mariusz Szczepaniak członek
Piotr Telka członek